کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 2038 نتیجه

(Basic) TACTICS FOR LISTENING

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

(Basic) TACTICS FOR LISTENING

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان
موضوع :  آموزش زبان انگلیسی به همراه CD نویسندگان :   Jack  C.Richards - Grant  Trew گردآوری شده :  Oxford  University تعداد صفحات :  160 صفحه شابک :  0-401384-19-0-978 نوبت چاپ :  چاپ سوم قطع کتاب :  رحلی

۲۳ کتاب انسانی مشاوران

0 از 5
0امتیاز
۱۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان

۲۳ کتاب انسانی مشاوران

0 از 5
0امتیاز
۱۲۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
پایه :  جامع کنکوری موضوع 1 :  مجموعه ای کامل از 23 کتاب انسانی در کنکور موضوع 2 :  6364 تست تالیفی و کنکوری گرایش :  رشته علوم انسانی ناشر :  انتشارات مشاوران آموزش مولفان :  گروه برنامه ریزی و...

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسنده :   Martin  Hewings گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  294 صفحه شابک :  2-69989-107-1-978 نوبت چاپ :  چاپ سوم قطع کتاب :  وزیری

AMERICAN ENGLISH FILE (1)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (1)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Seligson  &  Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  256 صفحه در 2 جلد نوبت...

AMERICAN ENGLISH FILE (2)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (2)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Seligson  &  Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  256 صفحه در 2 جلد نوبت...

AMERICAN ENGLISH FILE (3)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (3)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Seligson  &  Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  246 صفحه در 2 جلد نوبت...

AMERICAN ENGLISH FILE (4)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (4)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  246 صفحه در 2 جلد نوبت چاپ : ...

AMERICAN ENGLISH FILE (5)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (5)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  244 صفحه در 2 جلد نوبت چاپ : ...

AMERICAN ENGLISH FILE (STARTER)

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (STARTER)

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی در سطح  Begining موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK گردآورنده  :   OXFORD  UNIVERSITY نویسندگان :   Boyle  &  Oxenden  &  Koenig تعداد صفحات :  198 صفحه در...

ANECDOTES IN AMERICAN ENGLISH

0 از 5
0امتیاز
۱۵,۰۰۰ تومان

ANECDOTES IN AMERICAN ENGLISH

0 از 5
0امتیاز
۱۵,۰۰۰ تومان
ناشر :  انتشارات خوروش نویسنده  :  L. A. HILL موضوع 1 :  متن انگلیسی ( READING ) موضوع 2 :  متن 3 سطحی ( ELEMENTARY - INTERMEDIATE - ADVANCED ) قطع کتاب :  وزیری تعداد صفحات :  72 صفحه

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسندگان :   Raymond  Murphy - William R - Smalzer  &  Joseph  Chapple گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  306 صفحه شابک :  1-64673-316-1-978 نوبت چاپ :  چاپ چهارم...

BIG ENGLISH (1)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (1)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK  &  CD نویسندگان :   Mario  Herrera - Christopher  Sol  Cruz گردآوری شده :  United  States  of  America تعداد صفحات : ...

BIG ENGLISH (2)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (2)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK  &  CD نویسندگان :   Mario  Herrera - Christopher  Sol  Cruz گردآوری شده :  United  States  of  America تعداد صفحات : ...

BIG ENGLISH (3)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (3)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK  &  CD نویسندگان :   Mario  Herrera - Christopher  Sol  Cruz گردآوری شده :  United  States  of  America تعداد صفحات : ...

BIG ENGLISH (4)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (4)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK  &  CD نویسندگان :   Mario  Herrera - Christopher  Sol  Cruz گردآوری شده :  United  States  of  America تعداد صفحات : ...

BIG ENGLISH (5)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (5)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش زبان انگلیسی موضوع 2 :  کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر : STUDENT'S  BOOK  &  WORKBOOK  &  CD نویسندگان :   Mario  Herrera - Christopher  Sol  Cruz گردآوری شده :  United  States  of  America تعداد صفحات : ...
  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...