کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 11 نتیجه

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 6-1348-00-600-978

کتاب سه سطحی دین و زندگی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی دین و زندگی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : سکینه گلشنی - حامد هوشیاران -علی اسدی

شابک : 9-1897-00-600-978

کتاب سه سطحی ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : ایمان چینی فروشان - محمد طبیب زاده

شابک : 4-0969-00-600-978

کتاب سه سطحی زیست شناسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی زیست شناسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۱۸,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : امیر حسین بهروزی فرد - سروش سراب هرسینی

شابک : 0-0967-00-600-978

کتاب سه سطحی زیست شناسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب سه سطحی زیست شناسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : گروه برنامه ریزی و تالیف کانون

شابک : 7-1143-00-600-978

کتاب سه سطحی شیمی دهم

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب سه سطحی شیمی دهم

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولف : مجید بیانلو - علی علمداری

شابک : 9-0964-00-600-978

کتاب سه سطحی فارسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی فارسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته های نظری

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : سیدمحمدعلی مرتضوی - حمید محدثی

شابک : 3-1901-00-600-978

کتاب سه سطحی فارسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب سه سطحی فارسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : تمامی رشته های نظری

مولفین : سید محمدعلی مرتضوی - حمید محدثی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی آموزش

شابک : 5-1895-00-600-978

کتاب سه سطحی فیزیک دهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۷,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی فیزیک دهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۷,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : محمد اکبری - حمید زرین کفش

شابک : 1-1934-00-600-978

کتاب سه سطحی فیزیک دوازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۱,۵۰۰ تومان

کتاب سه سطحی فیزیک دوازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۱,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : محمد اکبری - امیرحسین برادران - سید سروش کریمی

شابک : 6-1306-00-600-978

کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب سه سطحی فیزیک یازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلمچی

مولفان : محمد اکبری - امیرحسین برادران

شابک : 7-1101-00-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...