کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 204 نتیجه

کتاب IQ انگلیسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب IQ انگلیسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : دهم نظام جدید

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات گاج

مولف : گروه مولفان

شابک : 4-407-359-600-978

کتاب IQ انگلیسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب IQ انگلیسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولفین : مجید ولایی - سید میلاد قریشی

شابک : 6-672-359-600-978

کتاب IQ حسابان دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب IQ حسابان دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : مجید رفعتی - حبیب شفیعی

شابک : 0-955-359-600-978

کتاب IQ حسابان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب IQ حسابان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : مجید رفعتی - حبیب شفیعی

شابک : 4-733-359-600-978

کتاب IQ ریاضی تجربی جامع

0 از 5
0امتیاز
۹۵,۰۰۰ تومان ۶۴,۶۰۰ تومان

کتاب IQ ریاضی تجربی جامع

0 از 5
0امتیاز
۹۵,۰۰۰ تومان ۶۴,۶۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری ( نظام جدید )

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : مهندس پیام کریمی نیا

شابک : 7-956-359-600-978

کتاب IQ ریاضی تجربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۵۰۰ تومان

کتاب IQ ریاضی تجربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : مهندس پیام کریمی نیا

شابک : 8-0074-03-622-978

کتاب IQ ریاضی تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب IQ ریاضی تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۵۲,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم

گرایش : رشته علوم تجربی

انتشارات : گاج

مولف : مهندس پیام کریمی نیا

شابک : 0-562-359-600-978

کتاب IQ ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب IQ ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی و تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : پیام کریمی نیا

شابک : 1-370-359-600-978

کتاب IQ زیست شناسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب IQ زیست شناسی دهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایه : دهم

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : دپارتمان زیست شناسی ماز

شابک : 0-760-359-600-978

کتاب IQ عربی پایه مقطع دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب IQ عربی پایه مقطع دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری ( دهم و یازدهم نظام جدید )

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : علی فقه کریمی - محمدامین شاصنم

شابک : 3-730-359-600-978

کتاب IQ عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب IQ عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : علی فقه کریمی - محمدامین شاصنم

شابک : 1-990-359-600-978

کتاب IQ هندسه پایه کنکور

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب IQ هندسه پایه کنکور

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۶,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم نظام جدید

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات گاج

مولف : گروه مولفان

شابک : 5-822-359-600-978

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی پایه

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی پایه

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم و یازدهم

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : سهیل میرزایی

شابک : 9-824-359-600-978

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : سهیل میرزایی

شابک : 6-966-359-600-978

کتاب آزمون پلاس گسسته و آمار و احتمال

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون پلاس گسسته و آمار و احتمال

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۵۰۰ تومان

پایه : جامع کنکور

گرایش : رشته ریاضی و فیزیک

موضوع : مجموعه 20 آزمون ویژه جمع بندی کنکور

مولفان : علی منصف شکری - سجاد عظمتی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

شابک : 7-0381-03-622-978

کتاب آی کیو پلاس تست فارسی جامع کنکور

0 از 5
0امتیاز
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب آی کیو پلاس تست فارسی جامع کنکور

0 از 5
0امتیاز
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۱۱۱,۵۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته های نظری

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولفان : دکتر رضا اسماعیلی - دکتر سید علی مرتضوی

شابک : 3-0389-03-622-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...