کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 67 نتیجه

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

دفتر برنامه ریزی به روش قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۲۷,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری

گرایش : کلیه رشته ها

انتشارات : کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مؤلف : کاظم قلم چی

شابک : 4-345-326-964-978

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی پایه تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم و یازدهم

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلم چی

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک : 1-1215-00-600-978

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دهم و یازدهم انسانی

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دهم و یازدهم انسانی

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم و یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 2-1247-00-600-978

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 6-1348-00-600-978

کتاب ۱۰ مجموعه کنکور ۹۸ تجربی و ریاضی قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب ۱۰ مجموعه کنکور ۹۸ تجربی و ریاضی قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 9-1839-00-600-978

کتاب ۲ دوره کنکور ۹۷ علوم انسانی

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ۲ دوره کنکور ۹۷ علوم انسانی

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 9-1350-00-600-978

کتاب ۴ دوره کنکور ۹۷ تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب ۴ دوره کنکور ۹۷ تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 6-1351-00-600-978

کتاب ۸ مجموعه کنکور ۹۸ انسانی قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب ۸ مجموعه کنکور ۹۸ انسانی قلم چی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 5-1840-00-600-978

کتاب آمار و احتمال یازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال یازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۱۸,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

انتشارات : کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مولف : هیات مولفان

شابک : 1-1033-00-600-978

کتاب پاسخ نامه ریاضیات پایه تجربی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلم چی

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک : 6-1195-00-600-978

کتاب پاسخ نامه ریاضیات پایه ریاضی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب پاسخ نامه ریاضیات پایه ریاضی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلم چی

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک : 3-1208-00-600-978

کتاب پاسخ نامه فیزیک پایه تجربی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلم چی

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک : 5-1192-00-600-978

کتاب پاسخ نامه فیزیک پایه ریاضی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب پاسخ نامه فیزیک پایه ریاضی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات کانون فرهنگی قلم چی

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف

شابک : 1-1202-00-600-978

کتاب تست حسابان دوازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب تست حسابان دوازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفان

شابک : 2-1250-00-600-978

کتاب تست حسابان یازدهم نظام جدید

0 از 5
0امتیاز
۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب تست حسابان یازدهم نظام جدید

0 از 5
0امتیاز
۲۶,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

انتشارات : کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مولف : هیآت مولفان

شابک : 5-1051-00-600-978

کتاب تست ریاضی دهم نظام جدید

0 از 5
0امتیاز

پایه : دهم متوسطه

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

انتشارات : کانون فرهنگی آموزش قلم چی

مولف : هیات مولفان

شابک : 3-0809-00-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...