کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 13 نتیجه

کتاب آرایه های ادبی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آرایه های ادبی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشر دریافت

مؤلف : دکتر هامون سبطی

شابک : 2-89-6193-600-978

کتاب تست دین و زندگی یازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۰,۵۰۰ تومان

کتاب تست دین و زندگی یازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات نشردریافت

مولف : وحیده کاغذی

شابک : 6-78-6193-600-978

کتاب تست زبان انگلیسی دوازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب تست زبان انگلیسی دوازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات نشردریافت

مولف : محسن کردافشاری - حسین میسمی زاده

شابک : 5-88-6193-600-978

کتاب تست زیست شناسی یازدهم عمارلو

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

کتاب تست زیست شناسی یازدهم عمارلو

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات نشر دریافت

مولف : دکتر علی محمد عمارلو

شابک : 0-96-6193-600-978

کتاب تست عربی دوازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب تست عربی دوازدهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات نشردریافت

مولف : گروه مولفان

شابک : 8-90-6193-600-978

کتاب تست هندسه دهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۳۷,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان

کتاب تست هندسه دهم نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۳۷,۰۰۰ تومان ۲۷,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشردریافت

مولف : گروه مولفان

شابک : 9-80-6193-600-978

کتاب تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشر دریافت

مؤلف : دکتر هامون سبطی

شابک : 9-0-90990-600-978

کتاب دستور زبان فارسی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۰۰ تومان

کتاب دستور زبان فارسی نشر دریافت

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۷۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشر دریافت

مؤلف : دکتر هامون سبطی

شابک : 0-83-6193-600-978

کتاب دین و زندگی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب دین و زندگی دهم

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات نشردریافت

مولف : وحیده کاغذی

شابک : 3-79-6193-600-978

کتاب زیست شناسی دوازدهم جلد دوم نشردریافت

0 از 5
0امتیاز
۶۸,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان

کتاب زیست شناسی دوازدهم جلد دوم نشردریافت

0 از 5
0امتیاز
۶۸,۰۰۰ تومان ۵۱,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات نشر دریافت

مولف : دکتر علی محمد عمارلو

شابک : 8-87-6193-600-978

کتاب فارسی یازدهم خط فکری

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب فارسی یازدهم خط فکری

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم

موضوع : پرسشهای چهارگزینه ای فارسی

گرایش : کلیه رشته ها

ناشر : انتشارات نشر دریافت

مولف : دکتر هامون سبطی

شابک : 2-76-6193-600-978

کتاب لغت و املا + تاریخ ادبیات هامون سبطی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب لغت و املا + تاریخ ادبیات هامون سبطی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : کلیه رشته ها

ناشر : انتشارات نشر دریافت

مؤلف : دکتر هامون سبطی

شابک : 7-97-6193-600-978

کتاب هزار تست جامع ادبیات هامون سبطی

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب هزار تست جامع ادبیات هامون سبطی

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۱,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری نظام جدید

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشر دریافت

مؤلف : دکتر هامون سبطی

شابک : 1-99-6193-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...