کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 60 نتیجه

کتاب آرایه های ادبی نشرالگو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب آرایه های ادبی نشرالگو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشرالگو

مؤلف : علیرضا عبدالمحمدی

شابک : 1-95-7950-600-978

کتاب آموزش و تست هندسه دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست هندسه دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۱,۰۰۰ تومان ۳۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم ریاضی

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : حسن محمد بیگی- امیر محمد هویدی

شابک : 1-82-7950-600-978

کتاب تاریخ ادبیات کنکور نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۷۰۰ تومان

کتاب تاریخ ادبیات کنکور نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۳۳,۰۰۰ تومان ۲۴,۷۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : نشر الگو

مؤلف : علیرضا عبدالمحمدی

شابک : 9-27-6390-622-978

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم نظام جدید

0 از 5
0امتیاز
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم نظام جدید

0 از 5
0امتیاز
۲۳,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : علیرضا علیپور

شابک : 7-80-7950-600-978

کتاب تست حسابان دوازدهم سه بعدی

0 از 5
0امتیاز
۵۸,۰۰۰ تومان

کتاب تست حسابان دوازدهم سه بعدی

0 از 5
0امتیاز
۵۸,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

شابک : 1-07-6390-622-978

کتاب تست حسابان دوازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۳,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب تست حسابان دوازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۳,۰۰۰ تومان ۷۰,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

انتشارات : نشرالگو

مولفان : کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

شابک : 1-82-7950-600-978

کتاب تست ریاضی دهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۸۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۵۰۰ تومان

کتاب تست ریاضی دهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۸۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

مولف : کاظم اجلالی - ارشک حمیدی - نوید صفایی

انتشارات : نشرالگو

شابک : 9-57-7950-600-978

کتاب تست ریاضی دوازدهم تجربی سه بعدی

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب تست ریاضی دوازدهم تجربی سه بعدی

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

موضوع : آموزش کامل + تمرین + پرسشهای چهار گزینه ای

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

شابک : 8-08-6390-622-978

کتاب تست ریاضیات گسسته دوازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب تست ریاضیات گسسته دوازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

انتشارات : نشرالگو

مولف : علیرضا علیپور

شابک : 8-83-7950-600-978

کتاب تست شیمی دهم نشرالگو

0 از 5
0امتیاز
۱۰۲,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب تست شیمی دهم نشرالگو

0 از 5
0امتیاز
۱۰۲,۰۰۰ تومان ۸۰,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

انتشارات : نشرالگو

مولفان : مسعود جعفری - مرتضی خوش کیش

شابک : 9-44-7950-600-978

کتاب تست شیمی دوازدهم جلد اول نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۸۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۵۰۰ تومان

کتاب تست شیمی دوازدهم جلد اول نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۸۵,۰۰۰ تومان ۶۳,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

انتشارات : نشرالگو

مولفان : مسعود جعفری - روح اله علیزاده

شابک : 7-93-7950-600-978

کتاب تست شیمی دوازدهم جلد دوم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۶۳,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

کتاب تست شیمی دوازدهم جلد دوم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۶۳,۰۰۰ تومان ۴۷,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

انتشارات : نشرالگو

مولفان : مسعود جعفری - روح اله علیزاده

شابک : 7-05-6390-622-978

کتاب تست شیمی یازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۹,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب تست شیمی یازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۹,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

انتشارات : نشرالگو

مولفان : مسعود جعفری - روح اله علیزاده

شابک : 4-65-7950-600-978

کتاب تست فارسی یازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب تست فارسی یازدهم نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته های نظری

انتشارات : نشرالگو

مولف : علیرضا عبدالمحمدی

شابک : 7-64-7950-600-978

کتاب تست فیزیک دهم ریاضی نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۴,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

کتاب تست فیزیک دهم ریاضی نشر الگو

0 از 5
0امتیاز
۹۴,۰۰۰ تومان ۷۵,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : سیروس یعقوبی - رضا خالو

شابک : 8-38-7950-600-978

کتاب تست فیزیک دوازدهم ریاضی جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب تست فیزیک دوازدهم ریاضی جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم ریاضی

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات نشرالگو

مولف : رضاخالو

شابک : 6-90-7950-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...