کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 60 نتیجه

دفتر برنامه ریزی هفتگی کنکور مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰ تومان

دفتر برنامه ریزی هفتگی کنکور مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات مهروماه

مؤلفان : دکتر حامد اختیاری - محمد برزگری

شابک : 6-018-317-600-978

کتا ب آموزش و تست زیست یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان

کتا ب آموزش و تست زیست یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهروماه

مولف : گروه برنامه ریزی مهر و ماه

شابک : 0-333-317-600-978

کتا ب آموزش و تست فیزیک یازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهروماه

مولف : کاظم اسکندری - مصطفی کیانی - نصراله افاضل

شابک : 2-272-317-600-978

کتا ب آموزش و تست هندسه یازدهم

0 از 5
0امتیاز

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مهروماه

مولف : جواد ترکمن - روح الله مصطفی زاده

شابک : 7-305-317-600-978

کتاب ۱۰۰ آزمون ریاضیات تجربی مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۷۹,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب ۱۰۰ آزمون ریاضیات تجربی مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۷۹,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم تجربی

موضوع 1 : درسنامه مختصر و آزمون سه سطحی برای هرفصل

موضوع 2 : دارای آزمونهای تفکیکی ، ترکیبی و جامع با پاسخ تشریحی

مولفان : دکتر محمدرضا میرجلیلی - دکتر مهدی امیریان

ناشر : انتشارات مهروماه

شابک : 3-530-317-600-978

 

کتاب آزمون پلاس شیمی مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون پلاس شیمی مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۳۹,۰۰۰ تومان ۲۹,۲۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

موضوع : شامل آزمونهای مبحثی و جامع

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولفان : محمدحسین انوشه - محمدعلی زیرک

شابک : 1-563-317-600-978

کتاب آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : جواد ترکمن - روح الله مصطفی زاده

شابک : 0-304-317-600-978

کتاب آموزش و تست آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

انتشارات : مهر و ماه

مولف : مصطفی دیداری

شابک : 7-264-317-600-978

کتاب آموزش و تست جامعه شناسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز

پایه : کنکوری یازدهم

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : عفت حسینی

شابک : 9-314-317-600-978

کتاب آموزش و تست حسابان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست حسابان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : عباس اشرفی - حامد فرضعلی بیک - علیرضا نداف

شابک : 8-254-317-600-978

کتاب آموزش و تست شیمی دهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۸,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست شیمی دهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۸,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : دکتر محسن پورحسینی

شابک : 3-527-317-600-978

کتاب آموزش و تست شیمی دوازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست شیمی دوازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : دکتر محسن پورحسینی

شابک : 0-528-317-600-978

کتاب آموزش و تست فارسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست فارسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم

گرایش : کلیه رشته های نظری

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : اسماعیل محمدزاده - شهریار قبادی

سعید عنبرستانی - مرتضی کلاشو

شابک : 8-267-317-600-978

کتاب آموزش و تست فیزیک یازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مهروماه

مولفین : نصراله افاضل - مصطفی کیانی - کاظم اسکندری

شابک : 2-269-317-600-978

کتاب پاور تست آمار و احتمال یازدهم مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۶,۷۰۰ تومان

کتاب پاور تست آمار و احتمال یازدهم مهروماه

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۶,۷۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مهر و ماه نو

مؤلف : مصطفی دیداری

شابک : 7-264-317-600-978

کتاب پاور تست ریاضی یازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۷۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

کتاب پاور تست ریاضی یازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۷۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولفین : عباس اشرفی - وهاب تقی زاده - نصیر کریمی

شابک : 4-252-317-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...