کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 54 نتیجه

کتاب آموزش انگلیسی دوازدهم کانگرو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش انگلیسی دوازدهم کانگرو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : مریم قانع

شابک : 6-2910-07-964-978

کتاب آموزش ریاضیات گسسته دوازدهم یکتا

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش ریاضیات گسسته دوازدهم یکتا

0 از 5
0امتیاز
۴۲,۰۰۰ تومان ۳۱,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : احسان خیراللهی

شابک : 3-2911-07-964-978

کتاب آموزش شیمی یازدهم یاقوت

0 از 5
0امتیاز
۷۸,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش شیمی یازدهم یاقوت

0 از 5
0امتیاز
۷۸,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی و تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : مهندس سید محمد کاظم موسوی

شابک : 0-2769-07-964-978

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۱۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم ریاضی

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : حمیدرضا بیات - سعید بیاتی

شابک : 2-2679-07-964-978

کتاب تست زیست شناسی دهم مرشد

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

کتاب تست زیست شناسی دهم مرشد

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۷,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : سلیمان محبی - حکیم حاتمی

شابک : 9-2625-07-964-978

کتاب تست زیست شناسی یازدهم مرشد

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب تست زیست شناسی یازدهم مرشد

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : سلیمان محبی- حکیمه حاتمی

شابک : 8-2763-07-964-978

کتاب تست شیمی دهم بازرگانی تک جلدی

0 از 5
0امتیاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان

کتاب تست شیمی دهم بازرگانی تک جلدی

0 از 5
0امتیاز
۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : بهمن بازرگانی

شابک : 2-2918-07-964-978

کتاب تست شیمی یازدهم بازرگانی مبتکران

0 از 5
0امتیاز
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب تست شیمی یازدهم بازرگانی مبتکران

0 از 5
0امتیاز
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۱۱۱,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : بهمن بازرگانی

شابک : 0-1795-07-964-978

کتاب تست عربی زبان قرآن دهم مرشد

0 از 5
0امتیاز

پایه : کنکوری دهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی و تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : خدیجه علیپور

شابک : 5-2579-07-964-978

کتاب تست عربی یازدهم انسانی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۲۱,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تست عربی یازدهم انسانی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۲۱,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : خدیجه علیپور

شابک : 0-2701-07-964-978

کتاب جامع ریاضی تجربی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان

کتاب جامع ریاضی تجربی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : گروه مولفان

شابک : 2-2893-07-964-978

کتاب جامع زبان تخصصی کنکور شهاب اناری جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۱۱۴,۰۰۰ تومان ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب جامع زبان تخصصی کنکور شهاب اناری جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۱۱۴,۰۰۰ تومان ۸۵,۵۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک همه رشته ها

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : دکتر شهاب اناری - مهندس روزبه شهلایی

شابک : 8-1843-07-964-978

کتاب جامع علوم و فنون ادبی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۸,۵۰۰ تومان

کتاب جامع علوم و فنون ادبی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۶۵,۰۰۰ تومان ۴۸,۵۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : کامران شاه مرادیان

شابک : 5-2889-07-964-978

کتاب جامع کنکوری زمین شناسی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب جامع کنکوری زمین شناسی مرشد

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : مجید علی محمدی

شابک : 4-2873-07-964-978

کتاب جامع کنکوری منطق و فلسفه

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب جامع کنکوری منطق و فلسفه

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : اصغر حجازیان

شابک : 5-2904-07-964-978

کتاب جغرافیای ایران دهم پایش

0 از 5
0امتیاز
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

کتاب جغرافیای ایران دهم پایش

0 از 5
0امتیاز
۱۰,۰۰۰ تومان ۷,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی - ریاضی فیزیک - علوم انسانی

انتشارات : مبتکران

مولف : بهروز یحیی

شابک : 0-2587-07-964-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...