کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 11 نتیجه

کتاب بانک تست زیست شناسی دهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸۶,۰۰۰ تومان

کتاب بانک تست زیست شناسی دهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۱۵,۰۰۰ تومان ۸۶,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : دکتر وحید عزیزی - یونس حمه صادقی - ایمان رسولی

شابک : 1-45-7926-600-978

کتاب بانک تست زیست شناسی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

کتاب بانک تست زیست شناسی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : دکتر وحید عزیزی - دکتر سعید باقری - پیمان و ایمان رسولی

شابک : 3-38-7926-600-978

کتاب تست شیمی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۵۰۰ تومان

کتاب تست شیمی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولفان : مهندس علیرضا علمداری - مهندس عبدالحمید امینی

شابک : 6-37-7926-600-978

کتاب تست شیمی یازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

کتاب تست شیمی یازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

پایه : یازدهم نظام جدید

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : مهندس علیرضا علمداری - مهندس عبدالحمید امینی

شابک : 4-44-7926-600-978

کتاب تست فیزیک دوازدهم تجربی فار

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

کتاب تست فیزیک دوازدهم تجربی فار

0 از 5
0امتیاز
۱۰۵,۰۰۰ تومان ۷۸,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : ارسلان رحمانی

شابک : 6-40-7926-600-978

کتاب ریاضی دهم فار

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضی دهم فار

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان

پایه : دهم نظام جدید

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : رامین منوری - سجاد ثمودی

شابک : 4-28-7926-600-978

کتاب ریاضیات تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم نظام جدید

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : مهندس آرش عمید

شابک : 1-29-7926-600-978

کتاب فار آزمون شیمی دهم

0 از 5
0امتیاز
۸۸,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان

کتاب فار آزمون شیمی دهم

0 از 5
0امتیاز
۸۸,۰۰۰ تومان ۶۶,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولفان : مهندس علیرضا علمداری - مهندس عبدالحمید امینی

شابک : 2-35-7926-600-978

کتاب فارآزمون زیست شناسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۵۰۰ تومان

کتاب فارآزمون زیست شناسی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۲,۵۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : دکتر وحید عزیزی - سیداحمد آل علی - یونس حمه صادقی

شابک : 8-33-7926-600-978

کتاب فیزیک تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب فیزیک تجربی یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : یازدهم نظام جدید

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : مهندس علیرضا ایدلخانی

شابک : 5-26-5897-600-978

کتاب هندسه دهم فارآزمون

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب هندسه دهم فارآزمون

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

پایه : دهم نظام جدید

گرایش : رشته ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : مهندس حسین هاشمی طاهری - مهندس محسن محمد کریمی

شابک : 1-32-7926-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...