کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 12 نتیجه

کتاب آزمون زیست شناسی

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون زیست شناسی

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان
پایه :  جامع کنکوری گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات مهرگان دانش ( فاگو ) مولف :  گروه مولفین شابک :   5-89-8130-600-978

کتاب آموزش زیست دهم فاگو جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش زیست دهم فاگو جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
پایه :  دهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی موضوع 1 :  درسنامه های مفهومی،ترکیبی،تعمیمی و مقایسه ای موضوع 2 :  این کتاب آموزش 3 فصل اول کتاب است ناشر :  انتشارات فاگو مؤلف :  دکتر فردین جوادی شابک :...

کتاب تست زبان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تست زبان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان
پایه :  کنکوری یازدهم متوسطه گرایش :  مشترک تمامی رشته ها ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  حمید رستمی شابک :   3-38-8130-600-978

کتاب فاگو آموزش زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب فاگو آموزش زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان
پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات مهرگان دانش ( فاگو ) مولف :  دکتر فردین جوادی شابک :   9-6-96248-622-978

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان
پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات مهرگان دانش ( فاگو ) مولف :  گروه مولفین شابک :   7-69-8130-600-978

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات مهرگان دانش ( فاگو ) مولف :  گروه مولفین شابک :   8-75-8130-600-978

کتاب فاگو تست فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو تست فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان
پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  محمدرضا شهبازی شابک :   0-68-8130-600-978

کتاب فاگو زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان
پایه :  کنکوری دوازدهم متوسطه گرایش :  مشترک تمامی رشته ها انتشارات :  مهرگان دانش مؤلف :  حمید رستمی شابک :   6-66-8130-600-978

کتاب فاگو زیست تغییر در اطلاعات وراثتی

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست تغییر در اطلاعات وراثتی

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان
پایه :  دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی موضوع :  آموزش کامل و جامع فصل چهارم زیست دوازدهم ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  دکتر فردین جوادی شابک :  5-84-9624-622-978

کتاب فاگو زیست جریان اطلاعات دریاخته

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست جریان اطلاعات دریاخته

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان
پایه :  دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی موضوع :  آموزش کامل و جامع فصل دوم زیست دوازدهم ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  دکتر فردین جوادی شابک :  2-85-9624-622-978

کتاب فاگو زیست شناسی یازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست شناسی یازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان
پایه :  یازدهم متوسطه موضوع :  آموزش مفهومی ، ترکیبی ، تعمیمی و مقایسه ای گرایش :  رشته علوم تجربی ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  دکتر فردین جوادی شابک :   7-80-9624-622-978

کتاب فاگو زیست مولکول های اطلاعاتی

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست مولکول های اطلاعاتی

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان
پایه :  دوازدهم متوسطه گرایش :  رشته علوم تجربی موضوع 1 :  آموزش کامل و جامع فصل اول زیست دوازدهم موضوع 2 :  نوکلئیک اسیدها -  همانندسازی دنا - پروتئین ها ناشر :  انتشارات فاگو مولف :  دکتر فردین جوادی...
  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...