کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 12 نتیجه

کتاب آزمون زیست شناسی

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون زیست شناسی

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهرگان دانش ( فاگو )

مولف : گروه مولفین

شابک : 5-89-8130-600-978

کتاب آموزش زیست دهم فاگو جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش زیست دهم فاگو جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۵۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

موضوع 1 : درسنامه های مفهومی،ترکیبی،تعمیمی و مقایسه ای

موضوع 2 : این کتاب آموزش 3 فصل اول کتاب است

ناشر : انتشارات فاگو

مؤلف : دکتر فردین جوادی

شابک : 4-1-96248-622-978

کتاب تست زبان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تست زبان یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۷,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : حمید رستمی

شابک : 3-38-8130-600-978

کتاب فاگو آموزش زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب فاگو آموزش زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهرگان دانش ( فاگو )

مولف : دکتر فردین جوادی

شابک : 9-6-96248-622-978

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهرگان دانش ( فاگو )

مولف : گروه مولفین

شابک : 7-69-8130-600-978

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو تست زیست شناسی دوازدهم جلد دوم

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهرگان دانش ( فاگو )

مولف : گروه مولفین

شابک : 8-75-8130-600-978

کتاب فاگو تست فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰ تومان

کتاب فاگو تست فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : محمدرضا شهبازی

شابک : 0-68-8130-600-978

کتاب فاگو زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۶,۰۰۰ تومان ۲۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

انتشارات : مهرگان دانش

مؤلف : حمید رستمی

شابک : 6-66-8130-600-978

کتاب فاگو زیست تغییر در اطلاعات وراثتی

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست تغییر در اطلاعات وراثتی

0 از 5
0امتیاز
۲۲,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

موضوع : آموزش کامل و جامع فصل چهارم زیست دوازدهم

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : دکتر فردین جوادی

شابک : 5-84-9624-622-978

کتاب فاگو زیست جریان اطلاعات دریاخته

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست جریان اطلاعات دریاخته

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

موضوع : آموزش کامل و جامع فصل دوم زیست دوازدهم

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : دکتر فردین جوادی

شابک : 2-85-9624-622-978

کتاب فاگو زیست شناسی یازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست شناسی یازدهم جلد اول

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

موضوع : آموزش مفهومی ، ترکیبی ، تعمیمی و مقایسه ای

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : دکتر فردین جوادی

شابک : 7-80-9624-622-978

کتاب فاگو زیست مولکول های اطلاعاتی

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب فاگو زیست مولکول های اطلاعاتی

0 از 5
0امتیاز
۲۴,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

موضوع 1 : آموزش کامل و جامع فصل اول زیست دوازدهم

موضوع 2 : نوکلئیک اسیدها - همانندسازی دنا - پروتئین ها

ناشر : انتشارات فاگو

مولف : دکتر فردین جوادی

شابک : 1-82-9624-622-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...