کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 151 نتیجه

کتاب آرایه های ادبی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۰۰ تومان

کتاب آرایه های ادبی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۷,۴۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولفان : شاهین شیرزادی - علیرضا جعفری

شابک : 5-675-412-600-978

کتاب آموزش شگفت انگیز ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۸۷,۰۰۰ تومان ۶۷,۹۰۰ تومان

کتاب آموزش شگفت انگیز ریاضی دهم

0 از 5
0امتیاز
۸۷,۰۰۰ تومان ۶۷,۹۰۰ تومان

پایه : دهم نظام جدید

گرایش : ریاضی فیزیک - علوم تجربی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : گروه مولفان

شابک : 3-509-412-600-978

کتاب آموزش شگفت انگیز شیمی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش شگفت انگیز شیمی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : عباس سرمایه - رضا فارغی علمداری

شابک : 4-685-412-600-978

کتاب آموزش شگفت انگیز فیزیک دهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش شگفت انگیز فیزیک دهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

پایه : دهم نظام جدید

گرایش : علوم تجربی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : فرید شهریاری

شابک : 5-691-412-600-978

کتاب آیات و روایات موضوعی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان

کتاب آیات و روایات موضوعی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۳۴,۰۰۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان

پایه : جمع بندی کنکور

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : حامد دورانی - فیروز نژاد نجف

شابک : 6-681-412-600-978

کتاب انگلیسی جامع نردبام خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۱۰۶,۰۰۰ تومان ۸۲,۷۰۰ تومان

کتاب انگلیسی جامع نردبام خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۱۰۶,۰۰۰ تومان ۸۲,۷۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته های نظری

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : حمید خزایی - ابوطالب بیگ محمدی

شابک : 0-638-412-600-978

کتاب پاسخنامه تست فیزیک تجربی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان

کتاب پاسخنامه تست فیزیک تجربی دهم و یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۹۲,۰۰۰ تومان

پایه : دهم و یازدهم نظام جدید

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : گروه برنامه ریزی و تالیف خیلی سبز

شابک : 7-530-412-600-978

کتاب پت و متن خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان

کتاب پت و متن خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولفان : حمید خزایی - بابک باقری

شابک : 7-093-412-600-978

کتاب تاریخ جامع کنکور انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۸۰۰ تومان

کتاب تاریخ جامع کنکور انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۵,۸۰۰ تومان

پایه : جامع کنکوری

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولفان : عارف گلیوری - مبین غلامی نژاد

شابک : 9-271-230-622-978

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۷,۶۰۰ تومان

کتاب تست آمار و احتمال یازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۷,۶۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : ریاضی فیزیک- علوم تجربی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : سروش مویینی- عطا صادقی- مهریار راشدی

شابک : 5-378-412-600-978

کتاب تست اقتصاد دهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب تست اقتصاد دهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولفان : پری ناز گلپایگانی - زهرا نعمتی

شابک : 7-275-412-600-978

کتاب تست انگلیسی دهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۸,۰۰۰ تومان ۴۵,۲۰۰ تومان

کتاب تست انگلیسی دهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۸,۰۰۰ تومان ۴۵,۲۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : دکتر رضا کیاسالار

شابک : 2-142-412-600-978

کتاب تست انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

کتاب تست انگلیسی دوازدهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۸۲,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مؤلف : دکتر رضا کیاسالار

شابک : 8-588-412-600-978

کتاب تست انگلیسی یازدهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۷,۶۰۰ تومان

کتاب تست انگلیسی یازدهم خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۶۱,۰۰۰ تومان ۴۷,۶۰۰ تومان

پایه : یازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : دکتر رضا کیاسالار

شابک : 1-376-412-600-978

کتاب تست تاریخ دهم انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۶۰۰ تومان

کتاب تست تاریخ دهم انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۲,۰۰۰ تومان ۴۰,۶۰۰ تومان

پایه : دهم متوسطه

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : گروه مولفان

شابک : 0-232-412-600-978

کتاب تست تاریخ دوازدهم انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب تست تاریخ دوازدهم انسانی خیلی سبز

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۳۹,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم انسانی

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولفان : عارف گلیوری - مبین غلامی نژاد

شابک : 7-569-412-600-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...