کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 117 نتیجه

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب ۱۰ مجموعه سوال عمومی دوازدهم تجربی و ریاضی

0 از 5
0امتیاز
۵۴,۰۰۰ تومان ۴۰,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات کانون قلم چی

مولف : گروه مولفین

شابک : 6-1348-00-600-978

کتاب IQ ریاضی تجربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۵۰۰ تومان

کتاب IQ ریاضی تجربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۱,۵۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : مهندس پیام کریمی نیا

شابک : 8-0074-03-622-978

کتاب IQ عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب IQ عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : علی فقه کریمی - محمدامین شاصنم

شابک : 1-990-359-600-978

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون پلاس زیست شناسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۷۵,۰۰۰ تومان ۵۶,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : سهیل میرزایی

شابک : 6-966-359-600-978

کتاب آموزش انگلیسی دوازدهم کانگرو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش انگلیسی دوازدهم کانگرو

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : مریم قانع

شابک : 6-2910-07-964-978

کتاب آموزش شگفت انگیز شیمی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش شگفت انگیز شیمی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۱۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ناشر : انتشارات خیلی سبز

مولف : عباس سرمایه - رضا فارغی علمداری

شابک : 4-685-412-600-978

کتاب آموزش فارسی دوازدهم غزال

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش فارسی دوازدهم غزال

0 از 5
0امتیاز
۲۹,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات مبتکران

مولف : حسین حسینی بیدختی

شابک : 8-2891-07-964-978

کتاب آموزش و تست شیمی دوازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش و تست شیمی دوازدهم مهر و ماه

0 از 5
0امتیاز
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۵,۰۰۰ تومان

پایه : کنکوری دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات مهر و ماه

مولف : دکتر محسن پورحسینی

شابک : 0-528-317-600-978

کتاب بانک تست زیست شناسی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

کتاب بانک تست زیست شناسی دوازدهم فار

0 از 5
0امتیاز
۱۲۵,۰۰۰ تومان ۹۳,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات علمی فار

مولف : دکتر وحید عزیزی - دکتر سعید باقری - پیمان و ایمان رسولی

شابک : 3-38-7926-600-978

کتاب پرسمان دین و زندگی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان دین و زندگی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : رقیه لطفعلیان

شابک : 4-0001-03-622-978

کتاب پرسمان ریاضی دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

کتاب پرسمان ریاضی دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان ۳۳,۵۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : علی اکبر طاهری

شابک : 8-988-359-600-978

کتاب پرسمان زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان زبان انگلیسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۵۵,۰۰۰ تومان ۴۱,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : یداله حیدری

شابک : 5-976-359-600-978

کتاب پرسمان زیست دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان زیست دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۴۵,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : دکتر مالک اشتر اسفندیاری-دیمن دانشیار

شابک : 5-0004-03-622-978

کتاب پرسمان عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان عربی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ناشر : انتشارات بین المللی گاج

مولف : منیژه خسروی

شابک : 2-980-359-600-978

کتاب پرسمان فارسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان فارسی دوازدهم

0 از 5
0امتیاز
۳۲,۰۰۰ تومان ۲۴,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : مشترک تمامی رشته ها

ناشر : انتشارات گاج

مولف : گروه مولفان

شابک : 1-0057-03-622-978

کتاب پرسمان فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب پرسمان فیزیک دوازدهم تجربی

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان

پایه : دوازدهم متوسطه

گرایش : رشته علوم تجربی

ناشر : انتشارات گاج

مولف : علی کریمی-هادی حمزه پور

شابک : 3-0037-03-622-978

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...