کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 16 نتیجه

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسنده :   Martin  Hewings گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  294 صفحه شابک :  2-69989-107-1-978 نوبت چاپ :  چاپ سوم قطع کتاب :  وزیری

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسندگان :   Raymond  Murphy - William R - Smalzer  &  Joseph  Chapple گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  306 صفحه شابک :  1-64673-316-1-978 نوبت چاپ :  چاپ چهارم...

ENGLISH GRAMMAR

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

ENGLISH GRAMMAR

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسنده :   Betty S.Azar - Stacy  A.Hagen گردآوری شده :  Pearson  Longman ناشر :  انتشارات خوروش تعداد صفحات :  530 صفحه شابک :  3-233331-13-0-978 نوبت چاپ :  چاپ چهارم قطع...

ENGLISH GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

ENGLISH GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسنده :   Raymond  Murphy گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  380 صفحه شابک :  4-18906-521-0-978 نوبت چاپ :  چاپ چهارم قطع کتاب :  وزیری

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسنده  :   Raymond  Murphy گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  319 صفحه شابک :  7-48053-107-1-978 نوبت چاپ :  چاپ چهارم قطع کتاب :  وزیری

Grammar Friends (1)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (1)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Tim  Ward گردآورنده :  Oxford  University تعداد صفحات :  80 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول قطع کتاب : ...

Grammar Friends (2)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (2)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Tim  Ward گردآورنده :  Oxford  University شابک :   8-478001-19-0-978 تعداد صفحات :  80 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول...

Grammar Friends (3)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (3)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Eileen  Flannigan گردآورنده :  Oxford  University شابک :   5-478002-19-0-978 تعداد صفحات :  80 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول...

Grammar Friends (4)

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (4)

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Eileen  Flannigan گردآورنده :  Oxford  University شابک :   5-478015-19-0-978 تعداد صفحات :  80 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول...

Grammar Friends (5)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (5)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Tim  Ward گردآورنده :  Oxford  University شابک :   2-478016-19-0-978 تعداد صفحات :  96 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول...

Grammar Friends (6)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (6)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال نویسنده :   Eileen  Flannigan گردآورنده :  Oxford  University شابک :   2-478016-19-0-978 تعداد صفحات :  96 صفحه نوبت چاپ :  چاپ اول...

GRAMMAR IN USE INTERMEDIATE

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

GRAMMAR IN USE INTERMEDIATE

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD نویسندگان :   Raymond  Murphy - William R - Smalzer گردآوری شده :  Cambridge  University تعداد صفحات :  369 صفحه شابک :  9-73476-521-0-978 نوبت چاپ :  چاپ سوم قطع کتاب : ...

کتاب گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی از ساده تا پیشرفته موضوع 2 :  آموزش گرامر در سه سطح مقدماتی , متوسطه , پیشرفته نویسنده :  ابوالفضل هادی نیا ناشر :  انتشارات خط سفید تعداد صفحات :  424 صفحه شابک...

کتاب گرامر زبان انگلیسی عباس فرزام

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر زبان انگلیسی عباس فرزام

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی موضوع 2 :  آموزش از پایه  دبیرستان تا دانشگاه ( مبتدی تا پیشرفته ) موضوع 3 :  کتاب مشتمل بر 3 بخش گرامر , واژگان و درک مطلب می باشد نویسنده :  ...

کتاب گرامر کاربردی خادم زاده

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر کاربردی خادم زاده

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی از ساده تا پیشرفته نویسنده :  محمدمهدی خادم زاده ناشر :  انتشارات زبان دانشجو تعداد صفحات :  510 صفحه شابک :  6-8-94235-964-978 قطع کتاب :  وزیری

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

5.00 از 5
1امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

5.00 از 5
1امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان
موضوع 1 :  آموزش گرامر زبان انگلیسی بر اساس GRAMMAR IN USE نویسنده :   Raymond  Murphy - William  R.Smalzer گردآورنده و مترجم :  حمید بلوچ ناشر :  انتشارات شباهنگ تعداد صفحات :  691 صفحه شابک :  7-51-6127-964-978 قطع کتاب : ...
  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...