کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش دادن همه 16 نتیجه

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسنده : Martin Hewings

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 294 صفحه

شابک : 2-69989-107-1-978

نوبت چاپ : چاپ سوم

قطع کتاب : وزیری

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسندگان : Raymond Murphy - William R - Smalzer & Joseph Chapple

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 306 صفحه

شابک : 1-64673-316-1-978

نوبت چاپ : چاپ چهارم

قطع کتاب : وزیری

ENGLISH GRAMMAR

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

ENGLISH GRAMMAR

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسنده : Betty S.Azar - Stacy A.Hagen

گردآوری شده : Pearson Longman

ناشر : انتشارات خوروش

تعداد صفحات : 530 صفحه

شابک : 3-233331-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ چهارم

قطع کتاب : وزیری

ENGLISH GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

ENGLISH GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسنده : Raymond Murphy

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 380 صفحه

شابک : 4-18906-521-0-978

نوبت چاپ : چاپ چهارم

قطع کتاب : وزیری

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

ESSENTIAL GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسنده : Raymond Murphy

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 319 صفحه

شابک : 7-48053-107-1-978

نوبت چاپ : چاپ چهارم

قطع کتاب : وزیری

Grammar Friends (1)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (1)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Tim Ward

گردآورنده : Oxford University

تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

Grammar Friends (2)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (2)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Tim Ward

گردآورنده : Oxford University

شابک : 8-478001-19-0-978

تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

Grammar Friends (3)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (3)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Eileen Flannigan

گردآورنده : Oxford University

شابک : 5-478002-19-0-978

تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

Grammar Friends (4)

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (4)

0 از 5
0امتیاز
۱۲,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Eileen Flannigan

گردآورنده : Oxford University

شابک : 5-478015-19-0-978

تعداد صفحات : 80 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

Grammar Friends (5)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (5)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Tim Ward

گردآورنده : Oxford University

شابک : 2-478016-19-0-978

تعداد صفحات : 96 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

Grammar Friends (6)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

Grammar Friends (6)

0 از 5
0امتیاز
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش گرامر برای سنین بین 6 تا 12 سال

نویسنده : Eileen Flannigan

گردآورنده : Oxford University

شابک : 2-478016-19-0-978

تعداد صفحات : 96 صفحه

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

GRAMMAR IN USE INTERMEDIATE

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

GRAMMAR IN USE INTERMEDIATE

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۴۸,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسندگان : Raymond Murphy - William R - Smalzer

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 369 صفحه

شابک : 9-73476-521-0-978

نوبت چاپ : چاپ سوم

قطع کتاب : وزیری

کتاب گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب گرامر جامع کاربردی زبان انگلیسی

0 از 5
0امتیاز
۱۹,۵۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی از ساده تا پیشرفته

موضوع 2 : آموزش گرامر در سه سطح مقدماتی , متوسطه , پیشرفته

نویسنده : ابوالفضل هادی نیا

ناشر : انتشارات خط سفید

تعداد صفحات : 424 صفحه

شابک : 5-00-6311-600-978

قطع کتاب : وزیری

کتاب گرامر زبان انگلیسی عباس فرزام

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر زبان انگلیسی عباس فرزام

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش کامل گرامر زبان انگلیسی

موضوع 2 : آموزش از پایه دبیرستان تا دانشگاه ( مبتدی تا پیشرفته )

موضوع 3 : کتاب مشتمل بر 3 بخش گرامر , واژگان و درک مطلب می باشد

نویسنده : عباس فرزام

ناشر : انتشارات باستان

تعداد صفحات : 448 صفحه

شابک : 8-0-90768-964-978

قطع کتاب : وزیری

کتاب گرامر کاربردی خادم زاده

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر کاربردی خادم زاده

0 از 5
0امتیاز
۴۹,۰۰۰ تومان ۴۴,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی از ساده تا پیشرفته

نویسنده : محمدمهدی خادم زاده

ناشر : انتشارات زبان دانشجو

تعداد صفحات : 510 صفحه

شابک : 6-8-94235-964-978

قطع کتاب : وزیری

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

5.00 از 5
1امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی

5.00 از 5
1امتیاز
۲۵,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی بر اساس GRAMMAR IN USE

نویسنده : Raymond Murphy - William R.Smalzer

گردآورنده و مترجم : حمید بلوچ

ناشر : انتشارات شباهنگ

تعداد صفحات : 691 صفحه

شابک : 7-51-6127-964-978

قطع کتاب : وزیری

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...