کتاب بجنورد

سبد خرید

همه دسته بندی ها

نمایش 1–16 از 106 نتیجه

(Basic) TACTICS FOR LISTENING

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

(Basic) TACTICS FOR LISTENING

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۶,۰۰۰ تومان

موضوع : آموزش زبان انگلیسی به همراه CD

نویسندگان : Jack C.Richards - Grant Trew

گردآوری شده : Oxford University

تعداد صفحات : 160 صفحه

شابک : 0-401384-19-0-978

نوبت چاپ : چاپ سوم

قطع کتاب : رحلی

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

ADVANCED GRAMMAR IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسنده : Martin Hewings

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 294 صفحه

شابک : 2-69989-107-1-978

نوبت چاپ : چاپ سوم

قطع کتاب : وزیری

AMERICAN ENGLISH FILE (1)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (1)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Seligson & Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 256 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

AMERICAN ENGLISH FILE (2)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (2)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Seligson & Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 256 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

AMERICAN ENGLISH FILE (3)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (3)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Seligson & Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 246 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

AMERICAN ENGLISH FILE (4)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (4)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 246 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

AMERICAN ENGLISH FILE (5)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (5)

0 از 5
0امتیاز
۷۰,۰۰۰ تومان ۶۳,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 244 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

AMERICAN ENGLISH FILE (STARTER)

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

AMERICAN ENGLISH FILE (STARTER)

0 از 5
0امتیاز
۶۰,۰۰۰ تومان ۵۴,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی در سطح Begining

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK

گردآورنده : OXFORD UNIVERSITY

نویسندگان : Boyle & Oxenden & Koenig

تعداد صفحات : 198 صفحه در 2 جلد

نوبت چاپ : چاپ دوم

قطع کتاب : رحلی

ANECDOTES IN AMERICAN ENGLISH

0 از 5
0امتیاز
۱۵,۰۰۰ تومان

ANECDOTES IN AMERICAN ENGLISH

0 از 5
0امتیاز
۱۵,۰۰۰ تومان

ناشر : انتشارات خوروش

نویسنده : L. A. HILL

موضوع 1 : متن انگلیسی ( READING )

موضوع 2 : متن 3 سطحی ( ELEMENTARY - INTERMEDIATE - ADVANCED )

قطع کتاب : وزیری

تعداد صفحات : 72 صفحه

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

BASIC GRAMMER IN USE

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش گرامر زبان انگلیسی به همراه CD

نویسندگان : Raymond Murphy - William R - Smalzer & Joseph Chapple

گردآوری شده : Cambridge University

تعداد صفحات : 306 صفحه

شابک : 1-64673-316-1-978

نوبت چاپ : چاپ چهارم

قطع کتاب : وزیری

BIG ENGLISH (1)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (1)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 248 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 3-298554-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

BIG ENGLISH (2)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (2)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 248 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 6-304496-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

BIG ENGLISH (3)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (3)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 247 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 1-286186-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

BIG ENGLISH (4)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (4)

0 از 5
0امتیاز
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 249 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 3-304509-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

BIG ENGLISH (5)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (5)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 249 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 5-304518-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

BIG ENGLISH (6)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

BIG ENGLISH (6)

0 از 5
0امتیاز
۴۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان

موضوع 1 : آموزش زبان انگلیسی

موضوع 2 : کتاب 2 جلدی بوده مشتمل بر

STUDENT'S BOOK & WORKBOOK & CD

نویسندگان : Mario Herrera - Christopher Sol Cruz

گردآوری شده : United States of America

تعداد صفحات : 249 صفحه مجموع 2 جلد

شابک : 5-304518-13-0-978

نوبت چاپ : چاپ اول

قطع کتاب : رحلی

  • خراسان شمالی-بجنورد
  • 058-32721526
  • ketabebojnord@gmail.com
درحال بارگذاری ...